Utdannelse i Dyrefysioterapi

Lær å bli en dyktig og medfølende Dyreterapeut

En dypere filosofi i behandling
av dyr handler også
om hvordan vi ser dem,
våre holdninger og
hvordan vi behandler dem.

Om ossBli med på kurs
Om OSS

Skolens filosofi

«En lærers målsetting er at eleven skal blir flinkere enn læreren».

Grunnideén bak skolen var å kunne gi en god og grunnleggende utdannelse i behandling av hund.

Det fantes lite faglitteratur om Hundemassasje og Rehabilitering i starten, og for å kunne jobbe med behandling av hund trengtes det også grunndig opplæring innen anatomi og fysiologi. Her finnes det god veterinærlitterartur, men ingenting skrevet på norsk. Derfor lagde vi vår egen faglitteratur for skolen.

En dypere filosofi er at behandling av dyr i hundemassasje og rehabilitering handler ikke bare om massasjeteknikker og rehabilitering, men det handler også om holdninger til dyr og hvordan man behandler dem. Det å lære å «se» dyr gjør også noe med oss som mennesker. Det handler om respekt og omtanke for alt levende rundt oss. 

Når man legger hendene sine på et annet individ så ”åpner” man hjertet.
Hunder kan ikke kommunisere med ord, derfor må vi prøve å forstå dem gjennom å lese kroppsspråket deres.

Dette er veldig viktig under behandling, for å unngå å trå over usynlige grenser. Alle hunder har sin egen personlighet akkurat som oss mennesker, og det er viktig at de blir møtt og forstått som unike individer.

Derfor er en del av filosofien å lære hundeeiere å se og forstå hunden sin på en ny måte.

Nettbutikk

Anbefalte produkt

Nordisk Hundemassasjeskole AS tilbyr

omfattende utdannelse i:

Hundemassasje

Hundemassasje passer for alle hundeeiere som ønsker å bli bedre kjent med hunden sin og heve dens livskvalitet. Vi gir en grunnleggende utdannelse i hundens anatomi og fysiologi, samt ulike behandlingsteknikker.

Hestemassasje

Hestemassasje er nyttig og viktig for alle som driver med hest. I samarbeid med Bettina Hvidemose/Center for Dyreterapi gir en grunnleggende utdannelse i hestens anatomi og fysiologi, samt ulike behandlingsteknikker.

Rehabilitering

Er viktig for hunden etter operasjoner og skader. Vi har en omfattende utdannelse med faglærer Rehabterapeut Wenche G. Ekeli/Aquadog, Vet. Thomas Sissener og Vet. Margunn Tvedten, samt andre dyktige forelesere.

Lasermedisin

Denne utdannelsen gir kunnskap i lasermedisinens grunnprinsipper. Hoveddelen ligger på behandling med Medisinsk laser (smerte, inflammasjon og sårlekning).

Osteopatiske teknikker

Her arbeider man med hunden uti fra et holistisk synspunkt med fokus på helhet og sammenhenger. Vi bruker så skånsomme teknikker som mulig, og integrerer sammenhengen mellom bløtvev og ledd. Dette gir hunden de beste forutsetninger for å respondere optimalt, både fysisk og adferdsmessig.

Kraniosakralterapi

Kranio sakral terapien utspringer fra osteopatien og er basert på kunnskapen om cerebrospinalvæskens bevegelser og stimulering av det parasympatiske nervesystem. Dette er en etterutdannelse for hunde- og hestemassører eller andre med tilsvarende kvalifikasjoner.

Våre samarbeidspartnere