Informasjon om våre kurs/utdannelse

Dette er en privatskole som ikke dekkes av Statens lånekasse.

Vi tilbyr utdannelse i Dyrefysioterapi på hund, som innbefatterer:

Manuelle teknikker

Rehabilitering

Vedlikehold

Alle skriftlige eksamener, journaler og prosjektoppgaver må være bestått for å Diplom og tittelen Aut. Fysikalsk Hundeterapeut.

Det er ingen offentlig autorisasjon, man blir Autorisert av Nordisk Hundemassasjeskole AS
(Les mer om Autorisasjon her)

Vi har ulike kurs/utdannelse for både hest og hund, som passer for de som ønsker å jobbe profesjonelt som Dyreterapeut, eller som kun ønsker å behandle egne dyr.

Utdannelsene er lagt opp i moduler med samlinger på 2, 3 eller 4 dager og selvstudie imellom hver modul. De må tas i kronologisk rekkefølge, slik at man ikke kan hoppe over en modul.

Man har anledning til å ta den igjen ved neste kurs omgang. Hvis det går mer enn ett år fra siste kurs, anbefaler vi å ta om igjen siste kurset eleven deltok på.

Hvis man av en eller annen grunn ikke får tatt eksamen eller levert alle praksisbehandlingen i tide, må man gi beskjed om grunn. Det er mulig å få utsatt det og allikevel få delta på neste modul.

Nordisk Hundemassasjeskole har inngått et samarbeid med Bettina Hvidemose/Center for Dyreterapi i Danmark.

Bettina underviser i Kraniosakralterapi på hest og hund, Osteopatisk teknikker hest og hund og hestemassasje.

OPPSTART PÅ HESTEMASSASJEUTDANNELSEN VIL BLI ANNONSERT SENERE

Dyrefysioterapi for hund

Utdannelsen består av Grunnkurs, Modul 1 – Modul 11.

Utdannelsen innbefatter; anatomi/fysiologi, manuelle teknikker, rehabilitering og vedlikehold.

Manuelle teknikker:

Massasje, dybdemassasje, mobilisering/stretching, triggerpunkter, bindevevsmassasje, bindevevsmobilisering, kraniosakralterapi og osteopatisk filosofi og teknikker.
Kraniosakralterapi og Osteopatisk filosofi/teknikker er en tilleggsutdannelse til Dyrefysioterapi utdannelsen

Opptrening/Rehabilitering etter skader og operasjoner:

Svømmetrening, vanntredemølle, fysioterapi øvelser, gruppearbeid, måleutstyr, vibrasjonsgulv, veterinærforelesninger.

Vedlikeholdstrening:

Opptrening av friske hunder.

Rehabterapeut Wenche G. Ekeli er fagansvarlig.

Lasermedisin

Lasermedisin er en viktig behandlingsform hvor våre elever med sin grunnleggende kunnskap om hunden og hestens anatomi vil ha stor nytte av i sin behandling.

Kurset består av 2 deler;

Del 1 (lørdag – søndag):
Denne helgen blir praktisk behandling med laser på mennesker, hund og hest.

Del 2 (lørdag – søndag):                                                                                                  Her går vi dypere inn i teorien til lasermedisinen, samt at elevene får øve og praktisere behandling på hverandre og hunder. Siste dagen blir det en skriftlig eksamen, og elevene får Diplom som sertifisert Laserterapeut.

Kraniosakralterapi og Osteopatisk filosofi og teknikker

Kraniosakralterapi (KST) kursene er en etterutdannelse for hunde- og hestemassører.

Det er en vennlig behandling av dyrets kropp hvor man påvirker kranieknokklene og korsbenet.

Kraniosakralterapi er en utbredt og anerkjent behandlingsform på mennesker, som de senere årene har utviklet seg til en terapiform på dyr.

Kraniosakralterapi stammer fra Osteopatien og er basert på kunnskapen om cerebrospinalvæskens bevegelse og stimulering av det parasympatiske nervesystemet.

Osteopatisk filosofi og teknikker på hund og hest. Her må eleven være enten hunde- eller hestemassør og gått minimum KST del 1 og 2 for å kunne delta.

Man arbeider med dyrene ut i fra et holistisk synspunkt med fokus på helhet og sammenhenger.

Dessuten har vi fokus på å bruke teknikker som er så vennlige som mulig, og integrerer sammenhengen mellom bløtvevet og ledd. Dette gir dyrene de beste muligheter for å respondere optimalt både fysisk og mentalt.