Informasjon om våre kurs/utdannelse

Dette er en privatskole som ikke dekkes av Statens lånekasse.

Vi tilbyr en rekke kurs/utdannelse på både hest og hund, som passer for de som ønsker å jobbe profesjonelt som Dyreterapeut, eller som kun ønsker å massere sine egne dyr.

Utdannelsen er lagt opp i moduler med samlinger på 2, 3 eller 4 dager og selvstudie imellom hver modul. De må tas i kronologisk rekkefølge, slik at man kan ikke hoppe over en modul.

Man har anledning til å ta den igjen ved neste kurs omgang. Hvis det fgår mer enn ett år fra siste kurs, anbefaler vi å ta om igjen siste kurset eleven deltok på.

Hvis man av en eller annen grunn ikke får tatt eksamen eller levert alle praksisbehandlingen i tide, må man gi beskjed om grunn. Det er mulig å få utsatt det og allikevel få delta på neste modul.

Alle skriftlige eksamener, journaler og prosjektoppgaver må være bestått for å Diplom og tittelen Autorisert Hundemassasjeterapeut/Hestemassasjeterapeut, Rehabiliteringsterapeut osv.

Det er ingen offentlig autorisasjon, man blir Autorisert av Nordisk Hundemassasjeskole AS
(Les mer om Autorisasjon her)

Nordisk Hundemassasjeskole har inngått et samarbeid med Bettina Hvidemose/Center for Dyreterapi i Danmark.

Bettina underviser i Kraniosakralterapi på hest og hund, Osteopatisk teknikker hest og hund og hestemassasje.

OPPSTART PÅ HESTEMASSASJEUTDANNELSEN BLIR HØSTEN 2021

Hundemassasje og Rehabilitering

Hundemassasje og Rehabilitering i fysioterapi på hund består av Grunnkurs, Modul 1 – Modul 13.
Hundemassasjedelen er fra Grunnkurs til modul 5.

Elevene får Diplom som Aut. Hundemassasjeterapeut etter modul 5, og kan få videre på Rehabiliteringen på modul 6.

Rehabilitering i fysioterapi er fra modul 6 – modul 13.

Rehabterapeut Wenche G. Ekeli er fagansvarlig.

Lasermedisin

Lasermedisin er en viktig behandlingsform hvor våre elever med sin grunnleggende kunnskap om hunden og hestens anatomi vil ha stor nytte av i sin behandling.

Kurset består av 2 deler;

Del 1 (fredag – søndag):
Lars Hode som er formann for det Svenske Lasermedisinske Sälskap gir en grunnleggende opplæring i laserteori.

Del 2 (lørdag – søndag):
Denne helgen blir praktisk behandling med laser på mennesker, hund og hest.
Her får man Diplom som sertifisert Laserterapeut.

Kraniosakralterapi

Kraniosakralterapi (KST) kursene er en etterutdannelse for hunde- og hestemassører.

Det er en vennlig behandling av dyrets kropp hvor man påvirker kranieknokklene og korsbenet.

Kraniosakralterapi er en utbredt og anerkjent behandlingsform på mennesker, som de senere årene har utviklet seg til en terapiform på dyr.

Kraniosakralterapi stammer fra Osteopatien og er basert på kunnskapen om cerebrospinalvæskens bevegelse og stimulering av det parasympatiske nervesystemet.

Osteopatisk filosofi og teknikker på hund og hest. Her må eleven være enten hunde- eller hestemassør og gått minimum KST del 1 og 2 for å kunne delta.

Man arbeider med dyrene ut i fra et holistisk synspunkt med fokus på helhet og sammenhenger.

Dessuten har vi fokus på å bruke teknikker som er så vennlige som mulig, og integrerer sammenhengen mellom bløtvevet og ledd. Dette gir dyrene de beste muligheter for å respondere optimalt både fysisk og mentalt.