Hundemassasje/Manuelle teknikker

 

Vi har den lengste, mest omfattende og dyptgående utdannelse i Hundemassasje/Manuelle teknikker og Rehabilitering på hund i Norge.

Nå har vi gjort utdannelsen til en komplett utdannelse i Dyrefysioterapi.

De som kun ønsker å lære seg Hundemassasje anbefaler vi grunnkurs og modul 1. 

Det er stort behov for terapeuter med bred kunnskap i manuelle teknikker, rehabilitering og trening av både skadde og friske hunder.

I første delen av utdannelsen blir det lagt stor vekt på anatomi, fysiologi, ulike manuelle behandlingsteknikker: Massasje, dybdemassasje, mobilisering/stretching, bindevevsmassasje, bindevevsmobilisering og palpering.

Elevene må fullføre 70 praksisbehandlinger som fordeles mellom grunnkurset og hver modul frem til modul 5.

De skal journalføres og godkjennes før eleven kan ta den avsluttende praktiske eksamen på modul 5.

Underveis i utdannelsen må eleven ha 2 obligatoriske veiledningstimer i massasje og mobilisering/stretching. Disse timene må eleven betale utenom kursavgiften, og foregår etter kursdagens slutt. Kursmaterialet for hundemassasjedelen er på ca. 500 sider og skrevet på norsk, men alle anatominavnene er på latinsk.

Det betyr at det blir mye latinsk som må læres og pugges. Skal man kunne kommunisere med veterinærer eller andre terapeuter er det grunnleggende at man har kjennskap til de latinske navnene. Det blir egen kursmateriale og litteratur på Dyrefysioterapi delen.

Grunnkursmaterialet er oversatt til engelsk for de som ikke kan norsk. Da underviser jeg både på norsk og engelsk.

Intensivkurs med egenstudie

Undervisningen er basert på intensivkurs med vekt på egen studie mellom hvert trinn. Det er fullt mulig å ta utdannelsen ved siden av annen studier og jobb, men man må regne med en betydelig egen innsats utenom kursene.

Det krever mye teoretisk lesning og praksisbehandlinger med journalføring av hundemassasjedelen, samt prosjektoppgaven i fysio/rehabilitering.

Praksisbehandling

Praksisbehandlingene vil bli gjennomført på egen hand, og delvis under veiledning på skolen. Etter grunnkurset skal det utføres 10 praksisbehandlinger på forskjellige hunder, og mellom hvert av de neste 4 modulene skal det utføres 15 praksisbehandlinger, totalt 70 praksisbehandlinger.

Man kan ha flere faste hunder som man kan følge gjennom hele utdannelsen, ellers er det viktig å behandle ulike hunder og raser.

En praksisbehandling skal minimum være en full massasje behandling av hund. Etter hvert som dere lærer flere behandlingsteknikker skal de også være med i journalene.

Det er viktig å fullføre alle praksisbehandlingene, og levere inn journalene før den avsluttende eksamen. De som ikke har fått levert inn alle journalene får ikke tatt den avsluttende praksiseksamen på Modul 5. Det skal informeres til hundeeieren at dere er under utdannelse til å bli  Aut. Fysikalsk Hundeterapeut, og at dere trenger hunder å praktisere på.

Dere får en Samtykke erklæring som hundeeieren må lese og skrive under på. Dere kan ta kr. 100 for praksis behandlingene.

Bryter dere skolens regler blir dere ikke godkjent terapeut, og kan heller ikke delta på videre utdannelser hos oss.

Journalføring

Alle praksisbehandlinger dokumenteres gjennom journalføring. Elevene kan laste ned journalene og samtykke erklæringen via et innloggingssystem på vår web side. Journalene blir enten «godkjent» eller «ikke godkjent».

Så sant det er mulig får elevene en muntlig gjennomgang og tilbakemelding på journalene.

Hensikten med journalføringen er å lære hvordan man skriver en journal, samt dokumentere hver enkelt behandling. Man lærer mye om sine egne behandlinger når man fører journaler. Senere når dere er ferdig utdannet er det viktig å føre journaler på hver enkelt hund dere behandler.

Veiledningstimer

 

I løpet av utdannelsen til Aut. Hundemassasjeterapeut må man ha 2 obligatoriske veiledningstimer. Den første veiledning er på massasjen, og den andre er på stretchingen. Disse må tas etter modul 1 og før modul 5. Veiledningstimen gjøres alene sammen med kurslærer etter kurset. Dette er for å kvalitetssikre at eleven gjør behandlingene riktig. Det er også fint for eleven å få tilbakemelding på hendene sine og at de gjør en god jobb.

FAGPLAN FOR NORDISK HUNDEMASSASJESKOLE 2023/2024

GRUNNKURS

Grunnleggende innføring i hundens anatomi og fysiologi

Hvordan massasje virker både fysisk og mentalt på hunden.

Stress og antistresshormonenes påvirkning på hunden

Sirkulasjonssystemet

Muskellære

Innføring i nervesystemet

Indikasjoner/kontraindikasjoner

Full massasjebehandling – klassisk massasje

Valpemassasje

Bevisstgjøring av hendene

Enkel journalføring

Lærer: Carmen G. Kadim

MODUL 1

Generell cellelære

Muskelfysiologi og kontraksjonsmekanismen

Avansert skjelett- og leddlære

Utspring, feste og funksjon av de ytre musklene som ble gjennomgått på nybegynnerkurset.

Palperingsteknikk og palpering av disse musklene og skjelettet.

Dybde behandling av hvert enkelt muskel med nye massasjeteknikker.

Stretching og mobiliseringsøvelser.

Muskelfysiologi

Stretching/moblisering

Palpering og dybdebehandling av de overfladiske musklene

Lærer: Carmen G. Kadim

MODUL 2

3 timers skriftlig prøve fra GK og modul 1.

Hudlære og hundens pels, samt kroppens ulike vev (bl.a. binde og støttevev). Bindevevsmassasjeteknikker.

Avansert ledd og ligamentlære av skulder, albue, carpus og tærne.

Utspring, feste og funksjoner av de dypere musklene i hundens nakke/hals, skulderparti og frambein, samt palpering og dybdebehandling

Dybde massasjebehandling av hver enkelt muskel.

Mønstring av hund.

Siste dag gruppearbeid og praksis; jobbe med skjelett og sette på muskler.

Lærer: Carmen G. Kadim

MODUL 3

Nervesystemets oppbygging og funksjon.

Avansert ledd- og ligamentlære av bekken, hofte, kne og hasen.

Utspring, feste og funksjon av de dypere musklene i hundens bakparti og ventral siden av ryggen, samt palpering av disse.

Dybde behandling av hver enkelt muskel.

Enkel kinesiology

Triggerpunktsbehandling – ca. 60 triggerpunkter

Lærer: Carmen G. Kadim

MODUL 4

2 timers eksamen – utspring/feste og funksjon av musklene som er gjennomgått på modul 1,2 og 3

Resten av triggerpunktene

Bløtdelsskader og Inflammasjon

Førstehjelp

Bindevevsmobilisering

Repetisjon av palpering og triggerpunkter

Lærer: Carmen G. Kadim

MODUL 5

4 dager på Nes 24.-27. august 2023 (4 dager)

Torsdag 24. august – lærer Wenche G. Ekeli

Rehabiliteringens- og hundefysioterapiens utvikling.

Hva kreves for å bedrive rehabilitering av skadde/syke hunder.

Samarbeid mellom veterinær og rehabilitering

Hvilke pasienter behøver rehabilitering.

Styrkende trening for hund.

Rehabiliteringens hjelpemidler

Bruk av måleteknikker

Varme/kjøleterapi

Dokumentasjon og journalføring

Fredag 25. august – lærer Carmen G. Kadim

Eksamen hundemassasje

Lørdag 26.- søndag 27. august – lærer Margunn Tvedten

Sykdomslære

MODUL 6

Tønsberg 29. september – 1. oktober 2023 (3 dager)

Fredag 29. september – lærer Wenche G. Ekeli AquaDog

Mønstring og undersøkelse av hund. Teori og praksis,

Bevegelser og raseforskjeller

Nutrisjon ved rehabilitering

Vektminsking/slanking

Lørdag 30. septemberlærer Vet. Thomas Sissener, Evidensia Oslo (1/2 dag):

Ortopedisk undersøkelse

Sykdommer og skader i frambein/front

Lærer Wenche G. Ekeli, AquaDog (1/2 dag):

Rehabilitering av skader i frambein/front

Rehabilitering av artrosehunder/kronikere

Søndag 1. oktober – lærer Wenche G. Ekeli (1 dag):

Hydroterapi (svømming og vanntredemølle)

Hvordan bygge og holde et basseng

Gruppeoppgaver

MODUL 7

Tønsberg 27.- 29. oktober 2023 (3 dager):

Fredag 27. oktober – Vet. Thomas Sissener, Evidensia (1 dag):

Sykdommer og skader i bakpart

Nevrologi + ryggskader

Smerte og smertelindring?

Lørdag og søndag – Wenche Ekeli, AquaDog (2 dager):

Rehabilitering av skader i bakpart (hofte, kne, hase)

Rehabilitering av nevrologiske skader/ryggskader

MODUL 8

Tønsberg 24.- 26. november 2023 (3 dager):

Wenche Ekeli, AquaDog

Wenche Ekeli/ AquaDog/ (3 dager):

Vibrasjonsgulv

Trening på ball/fitpawprodukter

Informasjon om andre behandlingsformer (akupunktur, kiropraktikk osv)

Gruppeoppgaver – teori og praksis

Utdeling av prosjektoppgaver

MODUL 9

Nes 2024 (Dato og info om forelesere blir annonsert senere)

Foring og ernæring

Kosttilskudd

Mentalitet

Treningslære

Opptrening av friske hunder

MODUL 10

Tønsberg 2024:

Wenche Ekeli (1 dag)

Gruppeoppgaver og pasienter

Carmen Kadim (1 dag)

Laserbehandling

Wenche Ekeli (1 dag)

Repetisjon

MODUL 11

Nes 2024

Skriftlig eksamen (3 timer)

Framføring av prosjektoppgaver

Veien videre

Kick off (inspirerende foreleser)

Diplom utdeling og felles middag

Wenche G. Ekeli/Aquadog er fagansvarlig for rehabiliteringsutdannelsen fra modul 5.

Etter modul 9 må elevene ha minst 1 ukes praksis på en rehabiliterings klinikk, godkjent av skolen. De skal gjennomføre en studie/skade som skal rehabiliteres. Denne skal godkjennes og fremføres I plenum på modul 13.

Avsluttende skriftlig eksamen må bestås med 67% riktig besvarelse.

Vi forbeholder oss retten til at det kan bli endringer I tema underveis I utdanningen.