Hundemassasje

 

Vi har den lengste, mest omfattende og dyptgående utdannelse i Hundemassasje og Rehabilitering på hund i Norge.

På Hundemassasjedelen blir det lagt stor vekt på anatomi, fysiologi, ulike manuelle behandlingsteknikker: Massasje, dybdemassasje, mobilisering/stretching, bindevevsmassasje, bindevevsmobilisering og palpering.

Elevene må fullføre 70 praksisbehandlinger som fordeles mellom grunnkurset og hver modul frem til modul 5.

De skal journalføres og godkjennes før eleven kan ta den avsluttende praktiske eksamen på modul 5.

Underveis i utdannelsen må eleven ha 2 obligatoriske veiledningstimer i massasje og mobilisering/stretching. Disse timene må eleven betale utenom kursavgiften, og foregår etter kursdagens slutt

Kursmaterialet for hundemassasjedelen er på ca. 500 sider og skrevet på norsk, men alle anatominavnene er på latinsk.

Det betyr at det blir mye latinsk som må læres og pugges. Skal man kunne kommunisere med veterinærer eller andre terapeuter er det grunnleggende at man har kjennskap til de latinske navnene. Det blir egen kursmateriale og litteratur på fysio/rehabiliteringsdelen.

Grunnkursmaterialet er oversatt til engelsk for de som ikke kan norsk. Da underviser jeg både på norsk og engelsk.

Intensivkurs med egenstudie

Undervisningen er basert på intensivkurs med vekt på egen studie mellom hvert trinn. Det er fullt mulig å ta utdannelsen ved siden av annen studier og jobb, men man må regne med en betydelig egen innsats utenom kursene.

Det krever mye teoretisk lesning og praksisbehandlinger med journalføring av hundemassasjedelen, samt prosjektoppgaven i fysio/rehabilitering.

Praksisbehandling

Praksisbehandlingene vil bli gjennomført på egen hand, og delvis under veiledning på skolen. Etter grunnkurset skal det utføres 10 praksisbehandlinger på forskjellige hunder, og mellom hvert av de neste 4 modulene skal det utføres 15 praksisbehandlinger, totalt 70 praksisbehandlinger.

Man kan ha flere faste hunder som man kan følge gjennom hele utdannelsen, ellers er det viktig å behandle ulike hunder og raser.

En praksisbehandling skal minimum være en full massasje behandling av hund. Etter hvert som dere lærer flere behandlingsteknikker skal de også være med i journalene.

Det er viktig å fullføre alle praksisbehandlingene, og levert inn journalene før den avsluttende eksamen. De som ikke har fått levert inn alle journalene får ikke tatt den avsluttende praksiseksamen på Modul 5. Det skal informeres til hundeeieren at dere er under utdannelse til å bli Aut. Hundemassasjeterapeuter, og at dere trenger hunder å praktisere på.

Dere får en Samtykke erklæring som hundeeieren må lese og skrive under på. Dere kan ikke ta betalt for behandlingene før dere er ferdig utdannet og godkjent fra skolen.

Bryter dere skolens regler blir dere ikke godkjent Aut. Hundemassasjeterapeut, og kan heller ikke delta på videre utdannelser hos oss.

Journalføring

Alle praksisbehandlinger dokumenteres gjennom journalføring. Elevene kan laste ned journalene og samtykke erklæringen via et innloggingssystem på vår web side. Journalene blir enten «godkjent» eller «ikke godkjent».

Så sant det er mulig får elevene en muntlig gjennomgang og tilbakemelding på journalene.

Hensikten med journalføringen er å lære hvordan man skriver en journal, samt dokumentere hver enkelt behandling. Man lærer mye om sine egne behandlinger når man fører journaler. Senere når dere er ferdig utdannet er det viktig å føre journaler på hver enkelt hund dere behandler.

Veiledningstimer

I løpet av utdannelsen til Aut. Hundemassasjeterapeut må man ha 2 obligatoriske veiledningstimer. Den første veiledning er på massasjen, og den andre er på stretchingen. Disse må tas etter modul 1 og før modul 5. Veiledningstimen gjøres alene sammen med kurslærer etter kurset. Dette er for å kvalitetssikre at eleven gjør behandlingene riktig. Det er også fint for eleven å få tilbakemelding på hendene sine og at de gjør en god jobb.

Fagplan Grunnkurs – Modul 5:

Grunnkurs:
Grunnleggende innføring i hundens anatomi og fysiologi
Hvordan massasje virker både fysisk og mentalt på hunden.
Stress og antistresshormonenes påvirkning på hunden
Sirkulasjonssystemet
Muskellære
Innføring i nervesystemet
Indikasjoner/kontraindikasjoner
Full massasjebehandling – klassisk massasje
Valpemassasje
Bevisstgjøring av hendene
Enkel journalføring 

Bestill kurs her

Modul 1
Generell cellelære
Muskelfysiologi og kontraksjonsmekanismen
Avansert skjelett- og leddlære
Utspring, feste og funksjon av de ytre musklene som ble gjennomgått på nybegynnerkurset.
Palperingsteknikk og palpering av disse musklene og skjelettet.
Dybde behandling av hvert enkelt muskel med nye massasjeteknikker.
Stretching og mobiliseringsøvelser.
Muskelfysiologi
Stretching/moblisering
Palpering og dybdebehandling av de overfladiske musklene

Bestill kurs her

Modul 2
3 timers skriftlig prøve fra GK og modul 1.
Hudlære og hundens pels, samt kroppens ulike vev (bl.a. binde og støttevev). Bindevevsmassasjeteknikker.
Avansert ledd og ligamentlære av skulder, albue, carpus og tærne.
Utspring, feste og funksjoner av de dypere musklene i hundens nakke/hals, skulderparti og frambein, samt palpering og dybdebehandling
Dybde massasjebehandling av hver enkelt muskel.
Mønstring av hund.
Siste dag gruppearbeid og praksis; jobbe med skjelett og sette på muskler.

Bestill kurs her

Modul 3
Nervesystemets oppbygging og funksjon.
Avansert ledd- og ligamentlære av bekken, hofte, kne og hasen.
Utspring, feste og funksjon av de dypere musklene i hundens bakparti og ventral siden av ryggen, samt palpering av disse.
Dybde behandling av hver enkelt muskel.
Enkel kinesiology
Triggerpunktsbehandling – ca. 60 triggerpunkter

Bestill kurs her 

Modul 4
2 timers eksamen – utspring/feste og funksjon av musklene som er gjennomgått på modul 1,2 og 3
Resten av triggerpunktene
Bløtdelsskader og Inflammasjon
Førstehjelp
Bindevevsmobilisering
Repetisjon av palpering og triggerpunkter

Bestill kurs her

Modul 5
Avsluttende praktisk eksamen
Terapeutens verden – Terapeutinnsikt
Etikk- og moral
Markedsføring og oppstart av eget firma.
Utdeling av Diplom

Bestill kurs her