Osteopatisk filosofi og teknikk hund

Etterutdannelse i osteopatisk filosofi og teknikk er for deg som er utdannet hundemassør, eller har minimum tilsvarende kunnskap om anatomi, fysiologi og praktisk palpasjon.
Dessuten er det et krav at du har gjennomført grunnkurs i kranio sakral terapi på hund (minimum KST 1 og 2).

Utdannelsen består av 3 moduler med tre dagers undervisning på hver modul ( tilsammen 63 timers undervisning á 7 timer pr. Dag)

Modul 1:
På denne modulen ser vi på den osteopatiske filosofi – hva er osteopati og hvilken elementer inneholder denne tilgang til å arbeide med kroppen? Dessuten ser vi på mobiliserings- og manipulasjonsteknikker med fokus på hundens ryggrad, bekken, SI.ledd og ribben. Vi ser også på den nevrologiske perspektiv av behandlingen. Hvordan kan biomekaniske utfordringer påvirke ned nevrologiske kommunikasjonen? Og hvordan kan den nevrologiske kommunikasjonen påvirke biomekanikken?

Modul 2:
Her går vi videre med mobilisering og manipulasjon med fokus på hundens ekstremiteter.
Vi ser på alle ledd i både frambein og bakbein, og gjennomgår teknikk til evaluering og avspenning av disse.
Dessuten supplerer vi med BLT-teknikk /Balancing Ligamentous Tension), som er et verdifullt verktøy i den osteopatiske helheten omkring både bøtvev og ledd.

Modul 3:
På siste modulen gjennomgår vi den viscerale aspektet av den osteopatiske filosofien.
Hvordan påvirker fascien omkring hundens organer resten av kroppen? Og hva kan vi gjøre for å lage målrettet avspenning av den viscerale fascia? Vi har også fokus på supplerende teknikker som inhibition og occilationer, og oppsummerer og integrerer kunnskapen fra alle tre modulene tilsammen.
Siste delen av modulen avsluttes med en prøvebehandling, der alle får individuell feedback på sin behandling, og en teori prøve med 50 spørsmål fra kursmaterialet på alle tre modulene.

Alle modulene bygger videre på kunnskapen fra KST 1 og 2, og har fokus på å arbeide med hunden uti fra et holistisk synspunkt med fokus på helhet og sammenhenger. Dessuten har vi fokus på å bruke teknikker som er så milde og vennlige som mulig, og integrerer sammenhengen mellom bløtvev og ledd. Dette gir hunden de beste muligheter for å respondere optimalt både fysisk og mentalt.