AUTORISASJON SOM HUNDE- OG HESTEMASSØR OG REHABTERAPEUT

Hva betyr “Autorisert” hunde/hestemassør og rehabterapeut?
At man anses som autorisert til å kunne utføre et yrke, innebærer at noen først har oppstilt krav til den utdannelse / praksis man trenger for å utøve yrket, og etter dette vurdert om vedkommende tilfredsstiller de oppstilte krav.

Hvem som oppstiller kravene til utdannelse/praksis og etter det foretar bedømmelsen, varierer. For de yrkene som er regulerte (f.eks lege, sykepleier, veterinær mv), stiller det offentlige krav om autorisasjon eller annen offisielle tillatelse for å kunne utføre yrket.
For slike yrker er det angitt ved lov hvilket organ som har ansvaret for autorisasjonen/tillatelsen.
For yrker som ikke er regulerte, vil andre kunne oppstille kravene til utdannelse/praksis og vurdere om kravene er tilfredsstilt.

Yrket som hundemassør er ikke et såkalt regulert yrke. Det foreligger ut fra dette ikke noe offisielt krav til hva som skal til for å utøve yrket.
Imidlertid innebærer også denne utdannelsen en rekke faglige krav. Disse har blitt til (slik offisielle krav i regulerte yrker har blitt til) gjennom utstrakt samhandling med andre institusjoner som arbeider innenfor samme fagfelt, eller overlappende fagfelt der empirisk kunnskap viser klare sammenhenger. I dette tilfelle primært veterinærer og veterinærinstitusjoner, rehabiliteringsklinikker, generell fysioterapi basert på human erfaring samt rehabilitering spesifikt rettet mot dyr, osv.

Den utdannelse/praksis vår skole gir, er derfor fullt ut basert på de krav vi mener må stilles for å kunne utøve hunde/hestemassasje og fysio/rehabilitering på hund/hest som profesjon.
Når disse kravene er tilfredsstilt vil man, på samme måte som for andre yrker, kunne anses for å være autorisert (faglig kvalifisert) til å utøve yrket som hunde/hestemassør og fysio/rehabiliteringsterapeut.

Advokat Truls Norderhaug, Advokatfirmaet Campbell & Co